About

首页 - About - Executive Council

About

Name Position
Ye Sheng Dean
Niu Zhiguang Party Secretary
Shang Jie Deputy Party Secretary
Wang Tao Vice Dean
Wang Hanjie Vice Dean